VICAM – NHÀ SÁNG CHẾ ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI CỘT ÁI LỰC MIỄN DỊCH PHÁT HIỆN NHANH AFLATOXIN (since 1987)

Được thành lập vào năm 1987 bởi các nhà khoa học Harvard và MIT và giám đốc điều hành doanh nghiệp nông nghiệp, VICAM đã thương mại hóa cột ái lực miễn dịch hàng đầu của mình để phát hiện nhanh aflatoxin. Là một bộ phận của Waters Corporation từ năm 2006, VICAM đã tạo…

Xem thêm

Giải pháp tầm soát nông sản của VICAM

OCOP là tên viết tắt của cụm từ tiếng anh “OneCommune One Product” nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng…

Xem thêm