Phân tách protein bằng hệ thống Maurice của Protein Simple

Maurice® cải tiến công nghệ điện di mao quản thông thường để tạo hồ sơ tự động, chất lượng cao cho các mẫu sinh học của bạn theo kích thước hoặc điện tích. Bạn làm việc trong môi trường GMP? Lo ngại về tính toàn vẹn của dữ liệu? Gói phần mềm mà Maurice sử…

Xem thêm