Công nghệ cột LC của Waters

Waters cung cấp nhiều lựa chọn và định dạng cột, không giới hạn ở HPLC, UPLC, UHPLC, GPC, SFC và SEC – Lợi thế từ thương hiệu sản xuất chính các hạt sắc ký Waters đã có một quyết định xuất sắc khi đầu tư vào công nghệ tổng hợp hạt và trở thành nhà…

Xem thêm

Pharmaron là nhà cung cấp dịch vụ R&D hàng đầu cho ngành khoa học đời sống. Được thành lập vào năm 2004, Pharmaron đã đầu tư vào con người và cơ sở vật chất. Đồng thời thiết lập nhiều khả năng cung cấp dịch vụ nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong toàn bộ…

Xem thêm

Sản phẩm DON-V AQUA cho kiểm tra ngũ cốc

Vicam với các phép thử dải chảy bên DON-V AQUA được chứng nhận USDA-FGIS để sử dụng trong hệ thống Kiểm tra ngũ cốc chính thức của Hoa Kỳ – sử dụng đầu đọc Vertu MỚI hoặc đầu đọc Vertu Thế hệ đầu tiên Với phạm vi thử nghiệm từ 0,5 – 30 phần triệu…

Xem thêm

Separation of Organic Acids with Mixed-Mode LC Column and Mass Detector

GOAL Demonstrate the capability of Waters™ Atlantis™ PREMIER BEH C18 AX Column and the ACQUITY™ QDa™ Mass Detector for the analysis of organic acids in juices. BACKGROUND Organic acids (OA) are an important group of compounds that are often tested for the quality and authenticity of beverages, including fruit juice, wine, and beer, and for…

Xem thêm