Pharmaron là nhà cung cấp dịch vụ R&D hàng đầu cho ngành khoa học đời sống. Được thành lập vào năm 2004, Pharmaron đã đầu tư vào con người và cơ sở vật chất. Đồng thời thiết lập nhiều khả năng cung cấp dịch vụ nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong toàn bộ…

Xem thêm

Ứng dụng thiết bị quang phổ UV/Vis trong dược phẩm.

Các trường hợp sử dụng cụ thể của UV-Vis do Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ NAM VIỆT phân phối phát triển dược phẩm bao gồm: • Phát triển các thành phần dược chất (API): Từ các thí nghiệm quét sàng lọc đến động học, UV-Vis là một kỹ thuật phổ biến trong…

Xem thêm

HPLC phân tích đến HPLC điều chế: Kỹ thuật mở rộng quy mô bằng cách sử dụng chiết xuất sản phẩm tự nhiên

GIỚI THIỆUCác phương pháp tách sắc ký có thể được phát triển trên mọi quy mô. Để giảm thiểu việc tiêu thụ mẫu và dung môi, có một lợi ích trong việc phát triển các phương pháp tách ở quy mô nhỏ và chuyển chúng sang quy mô lớn hơn. Việc tính đến các thông…

Xem thêm

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ sử dụng các phần mềm Waters cho các phòng kiểm nghiệm dược phẩm

Tập đoàn Waters xin thông báo rằng Văn phòng Tuân thủ của FDA đã mua hệ thống Empower và NuGenesis của Waters, hỗ trợ cho việc kiểm nghiệm dược phẩm tại 5 phòng thí nghiệm cơ động. Cả hai phần mềm của Waters cung cấp nền tảng cho việc thu thập, xử lý, báo cáo…

Xem thêm