Sản phẩm DON-V AQUA cho kiểm tra ngũ cốc

Vicam với các phép thử dải chảy bên DON-V AQUA được chứng nhận USDA-FGIS để sử dụng trong hệ thống Kiểm tra ngũ cốc chính thức của Hoa Kỳ – sử dụng đầu đọc Vertu MỚI hoặc đầu đọc Vertu Thế hệ đầu tiên Với phạm vi thử nghiệm từ 0,5 – 30 phần triệu…

Xem thêm

Separation of Organic Acids with Mixed-Mode LC Column and Mass Detector

GOAL Demonstrate the capability of Waters™ Atlantis™ PREMIER BEH C18 AX Column and the ACQUITY™ QDa™ Mass Detector for the analysis of organic acids in juices. BACKGROUND Organic acids (OA) are an important group of compounds that are often tested for the quality and authenticity of beverages, including fruit juice, wine, and beer, and for…

Xem thêm

Xác định thuốc trừ sâu phân cực cation mạnh và thuốc tăng trưởng trong thực phẩm bằng UPLC-MS/MS

Tiểu ban xây dựng phương pháp xác định thuốc trừ sâu của ủy ban phòng thí nghiệm của Liên minh Châu Âu (European Union Reference Laboratory for Pesticides Single Residue Methods – EURL-SRM) đã công bố phương pháp xác định nhanh thuốc trừ sâu phân cực QuPPe (Quick Polar Pesticides) dùng cho xác định đồng…

Xem thêm