Hội thảo online: Phát triển phương pháp LC-MS sử dụng AQbD

Mời Quý anh/chị Tham gia Hội thảo Trực Tuyến của chúng tôi vào ngày 23 tháng 3. Trong phần nội dung, chuyên gia hàng đầu Tập đoàn Waters Corporation sẽ trình bày quy trình làm việc Chất lượng phân tích theo thiết kế (AQbD) phòng Lab. ✔ Nó hữu ích cho Quý khách hàng giảm…

Xem thêm