Hệ thống BioAccord LC-MS chuyên dụng cho phân tích sinh dược

Bạn đã sẵn sàng cho giải pháp toàn diện cho phòng thí nghiệm của mình?

Dành cho các tổ chức sinh dược học, những người cần khả năng và hiệu năng của hệ thống LC-MS cho sàng lọc thường quy và kiểm soát nhiều thông số, Waters đã xây dựng giải pháp LC-MS sử dụng SmartMS, dành cho sinh dược học, đáp ứng nhu cầu phòng thí nghiệm của bạn.

Với giải pháp toàn diện này, các tổ chức có thể:

  • Sàng lọc glycan trong khi tối ưu hóa quá trình tạo nhân bản vô tính.
  • Định lượng các chuyển dịch sau dịch mã trong quá trình phát triển.
  • Kiểm soát các thông số nghiêm ngặt cho việc giải phóng thuốc.

Các công ty hóa sinh dược hiện nay không chỉ phải đối mặt với sự phức tạp đến từ các phân tử lớn, mà họ còn phải đối mặt với các hàng rào pháp lý đến từ các cơ quan quản lý thị trường và các quy định. Với những thách thức này buộc các nhà phát triển sinh dược cần phải hiểu về phân tử sâu sắc và nhanh hơn so với trước đây. Điều này thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng, là kết quả của sự tăng rất nhanh của số lượng phép phân tích trước khi thuốc đến với bệnh nhân.

Các công ty đang hướng tới công nghệ với cơ sở là LC-MS như một công nghệ giúp kiểm soát nhiều thông số, cho phép các nhà nghiên cứu có thể phát hiện và định lượng trực tiếp các thông số chất lượng chỉ trong một phép phân tích, cho phép sinh ra kết quả liền mạch và quy trình trở nên hiệu quả hơn. Công nghệ LC-MS đã trở thành một công nghệ mạnh mẽ, có tính lặp lại, dễ vận hành và dễ triển khai.

Giải pháp của chúng tôi đối với các thử thách trên thị trường là hệ thống chuyên dụng, cho phép nhiều nhà khoa học có thể tiếp cận với dữ liệu khối phổ phân giải cao. Waters đem đến công nghệ SmartMS cho sinh dược, bao gồm các công nghệ mới – UPLC, MS, hóa chất và chuẩn bị mẫu cùng phần mềm UNIFI.

Các ứng dụng bao gồm:

  • Phân tích khối lượng các protein và oligonucleotide.
  • Phân tích tiểu phân kháng thể đơn dòng (mAb).
  • Phân tích N=Glycan được giải phóng.
  • Xác định cấu trúc peptide.